Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
Trening dla sześciolatków
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Trening dla sześciolatków

2.Trening umiejętności szkolnych dla sześciolatków 

Dlaczego ćwiczenie umiejętności społecznych, w tym szkolnych, jest takie ważne? Ponieważ wpływa w znacznym stopniu na poprawę zachowania dziecka, na jego funkcjonowanie w grupie, zwiększa możliwość uzyskiwania większych osiągnięć w szkole. Dziecko, które wykorzystuje umiejętności społeczne, rzadziej popada w konflikty i kłopoty, czuje się bezpieczniej. Trenowanie umiejętności społecznych wspomaga rozwój i zapobiega wielu problemom, które mogą pojawić się wraz z dorastaniem. Trenowanie umiejętności społecznych stanowi program naprawczy dla dzieci przejawiających zachowania agresywne. Uczy zastępowania zachowań społecznie nieakceptowanych zachowaniami konstruktywnymi. Natomiast dzieciom nieprzejawiającym trudności z zachowaniem daje dodatkowe umiejętności pomagające jeszcze w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

Cel zajęć: Zajęcia pomagają przełamywać nieśmiałość, rozwijają umiejętności społeczne oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.  

Zajęcia kierowane są:

 • do dzieci nieśmiałych - wycofujących się,
 • do dzieci niepotrafiących uporać się ze złością, jako program wspierający,
 • oraz do dzieci chcących rozszerzyć swoje kompetencje społeczne, jako program edukacyjny.

  Program zajęć:

Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawania swoich emocji, trenują panowanie nad nimi, uczą się ich werbalizowania. Ćwiczą również umiejętności społeczne, w celu zdobywania nowych kompetencji, związanych z zachowaniem się w sytuacjach trudnych i podejmowania mądrych wyborów. Na zajęciach poruszane są następujące tematy:

 • Wyrażanie uczuć
 • Radzenie sobie ze złością
 • Przełamywanie nieśmiałości
 • Wychodzenie z „roli klasowej”
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi rówieśników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie z przegraną
 • Alienacja a akceptacja w grupie rówieśniczej
 • Nauka dzielenia się
 • Bycie w grupie - ćwiczenie asertywności
 • Rywalizacja a kompromis

   ______________________________________________________

Czas trwania: 12 spotkań x 1,5 godz.