Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
Trening kontroli złości
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Trening kontroli złości
4. Trening kontroli złości i umiejętności społecznych

Cele zajęć:                          

 

1.Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:

  • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
  • współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy,
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

·        2.Wspomaganie rozwoju osobistego dzieci:

  • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości,
  • wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,
  • rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną.
3.Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej:
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,
  • zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,
  • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

·        Program zajęć:

Zajęcia wstępne poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z wyrażaniem złości, agresją i przemocą. Dzieci uczą się innego spojrzenia na złość. Złość jest jedną z sześciu podstawowych emocji. Nie jest ani zła, ani dobra. Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że jakieś nasze potrzeby, cele nie zostały osiągnięte. Cała sztuka by nauczyć się analizować przyczyny złości i kontrolować jej narastanie. Wówczas możemy podjąć działania zaradcze, to znaczy podjąć działania, które pomogą nam rozwiązać trudną sytuację w sposób akceptowany społecznie.

Co się dzieje ze złością, gdy jej nie kontrolujemy - niestety zaczyna nami rządzić i wówczas może przeradzać się w zachowania agresywne, przemocowe. Dlatego bardzo ważne jest, by dzieci poznały jak najwięcej sposobów wyciszania złości i świadomie w trudnych sytuacjach wybierały odpowiednio jeden z nich. Kolejne zajęcia poświęcone są utrwalaniu kroków kontrolowania złości. Natomiast w trudnych sytuacjach nie wystarczy jedynie wyciszać złość. Należy również nauczyć się podejmowania decyzji dotyczącej rozwiązania trudnej sytuacji. Dlatego też, w kolejnym kroku, uczestnicy poznają nieagresywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poprzez ćwiczenie umiejętności społecznych związanych m.in. z obroną swoich praw.

Ostatni etap pracy grupy to zakończenie jej funkcjonowania, podsumowanie nabytych umiejętności, udzielenie sobie pozytywnych wzmocnień.

Czas trwania: 10 spotkań x 1 godz. lub 30 spotkań x 1 godz.