Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
Warsztaty umiejętności rodzicielskich
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Warsztaty umiejętności rodzicielskich

2. Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Warsztaty to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej rodzicowi zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu „rodzic-dziecko’’ i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Tematyka zajęć: Budowanie relacji rodzic - dziecko, a w tym:

  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • budowanie poczucia własnej wartości dziecka,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • kontrolowanie uczuć niekomfortowych,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
___________________________________________________________
Czas trwania: cykl 10, 20 lub 30 godz.