Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Dla rodziców i opiekunów dzieci
1. Warsztaty dla rodziców małych dzieci
 

Szkolenia dla rodziców i opiekunów kierujemy do tych wszystkich chętnych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze, tak by były one poparte rzetelną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami.

·     Chcemy, aby nasz dom był pełen ciepła, spokoju i zrozumienia. Często jednak sami nie wiemy jak, taki dom zbudować. Zakładając własną rodzinę, stając się rodzicem, nie dostajemy do ręki żadnej instrukcji. Aby być efektywnym pracownikiem, spędzamy godziny na szkoleniach. A co robimy, aby być lepszym współmałżonkiem, lepszym rodzicem? Często wyposażeni jesteśmy jedynie we wspomnienia z własnych domów rodzinnych, które niekoniecznie chcielibyśmy powielać. Tylko, co w zamian?

Celem zajęć jest wzmocnienie rodziców w roli rodzicielskiej, poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności.

Program zajęć: Rodzice mają możliwość wybrania interesujących ich tematów w zależności od indywidualnych potrzeb. Mogą uczestniczyć albo w całym cyklu spotkań, albo być uczestnikiem tylko kilku wybranych przez siebie warsztatów.

Podczas zajęć rodzice:

 • zapoznają się z wiadomościami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi danego tematu,
 • ćwiczą konkretne umiejętności społeczne, komunikacyjne,
 • uczestniczą w dyskusji,
 • uczestnicząc w spotkaniu, mają możliwość poznania innych rodziców, z podobnymi problemami, wątpliwościami.

   Tematy:

1.     10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców.

2.    Dziecko w rodzinie. Szczęście i radość kontra zmęczenie i kryzys.

3.    Rodzeństwo bez rywalizacji.

4.    Będę mieć rodzeństwo.

5.    Tata też ważny.

6.    Dziadkowie kontra rodzice.

7.    Problemy emocjonalne dziecka.

8.    Mały człowiek w świecie emocji.  

9.    Zachowania agresywne u dzieci. Jak je minimalizować?

10.  Zachowania agresywne. Nauka panowania nad emocjami.

11.   Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo.

12.  Czy dziewczynki muszą być zawsze grzeczne, a chłopcom nie wolno płakać? Walka ze stereotypami.

13.  Bunt dwulatka.

14.  Z dzieckiem w świat wartości. Nauka wartości w środowisku rodzinnym.

15.  Jak uczyć małe dziecko umiejętności społecznych w środowisku rodzinnym?

16.  Bajkoterapia – kiedy warto opowiadać bajki terapeutyczne?

17.  Jak wychować małego czytelnika?

18.  Jak wspomagać rozwój inteligencji dziecka?

19.  Jak uczyć dziecko podejmowania decyzji oraz jak samemu rozstrzygać dylematy moralne?

20. Jak poprzez zabawę wspomagać rozwój dziecka - w domu?

21.  Rozstania – jak sobie z nimi radzą dzieci, a jak rodzice?

22. Pożegnanie z pieluszką.

23. Sen małego dziecka.

24. Adaptacja przedszkolna – jak przygotować rodzinę na nadchodzące zmiany?

25. Gotowość szkolna.

Czas trwania: 2 godz.

 

2. Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Warsztaty to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej rodzicowi zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu „rodzic-dziecko’’ i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Tematyka zajęć: Budowanie relacji rodzic - dziecko, a w tym:

 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • kontrolowanie uczuć niekomfortowych,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

___________________________________________________________
Czas trwania: cykl 10, 20 lub 30 godz.

 

3. Warsztaty "O złości" dla rodziców

My rodzice dość często opowiadamy o kłopotach dzieci związanych z wyrażaniem złości.  Widzimy ich problemy i zastanawiamy się, jak im pomóc. Młody człowiek znacznie łatwiej uczy się opanowywania złości, jeśli ma wspierające środowisko.  Jeśli dorośli w otoczeniu dziecka mają poukładany swój świat emocji, są dla niego odpowiednim wsparciem.   Łatwiej im pokazać dziecku, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, by złość nie przeradzała się w zachowania agresywne.

Zajęcia mają na celu zapoznanie rodziców z metodami kontroli złości oraz alternatywnymi sposobami rozwiązywania sytuacji trudnych.

Program zajęć:

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i wychowawców do uczestnictwa w warsztacie, podczas którego to my - dorośli będziemy uczyć się:

 • radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • kontrolowania ZŁOŚCI,
 • będziemy ćwiczyć odpowiednią komunikację zwłaszcza w relacji z dzieckiem,
 • podejmowania decyzji, jaką umiejętność społeczną zastosować w sytuacji problemowej,
 • realizowania kolejnych kroków umiejętności społecznych.

Rodzice uczestniczący w warsztatach nauczą się:

 • rozpoznawania sygnałów narastającej złości u dziecka i u siebie,
 • metod kontroli złości, tak by złość nie przeradzała się w zachowania agresywne,
 • alternatywnych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych.

Czas trwania: 4 spotkania x 2 godz.

 

 
4. Indywidualne poradnictwo pedagogiczne
 
 
Zapraszam również wszystkich chętnych rodziców i opiekunów na indywidualne spotkania, podczas których będziemy mogli omówić aktualne problemy dotyczące spraw wychowawczych.
Istnieje również możliwość umówienia się na cykl spotkań, w celu wspomagania terapii zachowania dziecka, poprzez jednoczesną pracę z rodzicami i opiekunami.