Strona główna
O mnie
Usługi
Artykuły
Ulubione linki
Kontakt
EDUCO
Poradnictwo Pedagogiczne Krystyna Łuczak
Dla wychowawców i nauczycieli
1. Nauczanie umiejętności społecznych jako metoda kształtowania prawidłowych zachowań u dziecka, alternatywnych do zachowań agresywnych

 

Umiejętności społeczne są wzorcami zachowań społecznych, które nadają dzieciom kompetencję społeczną, czyli zdolność wywierania pożądanego wpływu na ludzi. Od pewnego czasu zwraca się uwagę na to, że owe umiejętności mogą mieć wpływ na życie osobiste, zdrowie psychiczne i fizyczne, a także na powodzenie w życiu codziennym. Ćwiczenie umiejętności społecznych u dzieci wpływa na poprawę ich zachowania, na ich funkcjonowanie w grupie, zwiększa możliwość uzyskiwania większych osiągnięć w szkole. Dziecko, które wykorzystuje umiejętności społeczne, rzadziej popada w konflikty i kłopoty, czuje się bezpieczniej.  Trenowanie umiejętności społecznych wspomaga rozwój i zapobiega wielu problemom, które mogą pojawić się wraz z dorastaniem. Nauczanie umiejętności ogranicza również występowanie zachowań niepożądanych i może być wdrażane jako program naprawczy.

                                                 

Celem zajęć jest pokazanie korzyści płynących z nauczania umiejętności społecznych oraz zapoznanie z procedurami nauczania umiejętności społecznych.

Program zajęć:

1.     Wprowadzenie:

a. Metoda nauczania umiejętności społecznych jako metoda kształtowania prawidłowych zachowań u dziecka.

b. Nauczanie umiejętności społecznych jako metoda naprawcza w pracy z dzieckiem: agresywnym, nadpobudliwym, sprawiającym problemy wychowawcze.

2.    Komponenty metody uczenia umiejętności społecznych.
3.    Identyfikowanie i diagnozowanie dzieci do nauki umiejętności społecznych.
4.    Planowanie i rozpoczynanie nauki umiejętności społecznych.
5.    Wdrażanie nauki umiejętności społecznych.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach nauczą się:

  • identyfikowania i diagnozowania dzieci do nauki umiejętności społecznych,
  • planowania i przeprowadzania zajęć wzmacniających kompetencje społeczne dzieci. 
_________________________________________________________________________________________________

Czas trwania: 4 godz.

2. Zachowania agresywne u dzieci

Szkolenie jest poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z wyrażaniem złości, agresją i przemocą. Złość jest jedną z sześciu podstawowych emocji. Nie jest ani zła, ani dobra. Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że jakieś nasze potrzeby, cele nie zostały osiągnięte. Cała sztuka by nauczyć się analizować przyczyny złości i kontrolować jej narastanie. Wówczas możemy podjąć działania zaradcze, to znaczy podjąć działania, które pomogą nam rozwiązać trudną sytuację w sposób akceptowany społecznie.

                                                                         

Co się dzieje ze złością, gdy jej nie kontrolujemy - niestety zaczyna nami rządzić i wówczas może przeradzać się w zachowania agresywne, przemocowe. Dlatego bardzo ważne jest, by dzieci poznawały jak najwięcej sposobów wyciszania złości i świadomie w trudnych sytuacjach wybierały odpowiednio jeden z nich.

Celem zajęć jest zapoznanie nauczycieli z poznawczo-behawioralną metodą kontroli złości.

Program zajęć:
Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1.     Umiejętność kontroli trudnych emocji a zachowania agresywne.

2.    Profilaktyka zachowań agresywnych.

3.    Poznawczo-behawioralna metoda kontroli złości.

4.  Planowanie i realizowanie zajęć dla  dzieci - „kontrola trudnych emocji”.

Czas trwania: 4 godz.